En udfordrende og udviklende arbejdsplads

Hos danlind omtaler vi vores arbejdsplads som ’den anden familie’. Vi har en høj anciennitet og et lavt sygefravær blandt vores medarbejdere – og det forpligter. Vi afvejer f.eks. altid kundens ønske om kraftige parfumer i forhold til vores medarbejderes sundhed og velbefindende.

En arbejdsplads med udvikling og udfordringer

danlind skal være en tryg, spændende og udfordrende arbejdsplads. Derfor arbejder vi struktureret med udvikling, sikkerhed og sundhed for alle medarbejdere. Det gør vi bl.a. i kraft af jobrotation, kompetenceudviklingssamtaler og fokus på et godt arbejdsmiljø.

"danlind drager stor omsorg overfor sine medarbejdere. Som det er mange bekendt, var jeg ude for et fald-uheld i december 2012, og kom efter knap tre måneder tilbage til mit job på skånevilkår, og har på to år formået at kæmpe mig tilbage. Det kan man vist kalde omsorg på højt niveau"

– Susanne Nielsen, salg

Et meningsfuldt arbejdsliv

Vi tror på, at viden og uddannelse fremmer et meningsfuldt arbejdsliv. Derfor tilbyder danlind løbende uddannelse og kompetenceudvikling til medarbejdere på alle niveauer. Vores ambition er at skabe en arbejdsplads, hvor alle medarbejdere trives og udvikles, og det ser ud til at virke. Vores gennemsnitlige anciennitet er på over 10 år.

Job hos danlind

Vi har følgende typer af stillinger

 • Ufaglærte
 • Teamledere
 • Indkøbere
 • Produktudviklere
 • Sælgere
 • Regnskabsmedarbejdere
 • Industrioperatører
 • Projektledere
 • Indkøbsassistenter
 • Laboranter
 • Salgskoordinatorer
 • IT-supportere
 • Reparatører og vedligeholdelsespersonale
 • Supply chain
 • Lagermedarbejdere
 • Laboratorieteknikere
 • Bogholdere
 • Produktionsplanlæggere

Aktuelle stillinger

Har du lyst til at være en del af en fremsynet virksomhed med stærke værdier
og en høj miljøprofil, hører vi meget gerne fra dig.


QHSE-Manager Holstebro

QHSE-manager at danlind

HSE-Koordinator-Hammel

HSE koordinator i Hammel

Teamleder til kvalitetslab.-Hammel

Teamleder til Q-lab i Hammel

Rekrutteringsprocessen
Klik på "+" for se faserne i danlinds rekrutteringsproces

Jobanalysen

En rekrutteringsproces hos danlind starter med en grundig jobanalyse, hvor vi beskriver arbejdsopgaver, kollegiale relationer og andre faktuelle forhold. Ud fra dette definerer vi, hvilke kompetencer og kvalifikati-oner vores nye medarbejder skal have, ligesom vi vurderer hvilke krav der er afgørende, væsentlige og ønskelige. Endvidere beskriver vi den ønskede adfærdsmæssige profil.

Annoncering

Stillingen opslås normalt på jobindex.dk, danlind.dk, Linkedin, og figurerer også på vores ansattes Facebook og LinkedIn-profiler.

Udvælgelse af kandidater

Send ansøgningen hurtigst muligt. Når vi vurderer ansøgningerne, ser vi først efter, om de afgørende kompetencer og kvalifikationer er til stede. Er de det, kan man komme i betragtning til en samtale. Er der ingen kandidater, der opfylder de afgørende kriterier, genopslår vi stillingen. I forhold til kommunikation vil alle ansøgere få en mail, der bekræfter, at vi har modtaget ansøgningen. Kandidater der ikke opfylder de afgørende krav, får besked herom i den første bekræftelsesmail.

Første samtale og DISC-analyse

Vi udvælger som regel 3-4 kandidater til første samtale. Inden samtalen udfylder kandidaten en DISC-profil, som bruges til at tale om den adfærdsmæssige del af jobbet. Ved første samtale deltager HR og nærmeste leder.

Anden samtale og personligheds-/IQ-test

Til anden samtale udvælges normalt 1-2 kandidater, og forud går en personlighedsanalyse og en intelligens-test. Vi bruger disse oplysninger til at tale om bl.a. motivation, handlekraft og robusthed. Intelligenstesten måler verbal, talmæssig og rumlig intelligens samt indlæringsevne. Ved anden samtale har vi stort fokus på, om danlind er det rigtige match for kandidaten. Det gælder både fagligt og personligt. Herefter følger en kontraktfase.

Introduktion

I introduktionsfasen sørger vi for, at vores nye med-arbejder kommer rundt i alle afdelinger og får relation-
erne på plads. Vi sørger også for, at fagligheden sikres, så man har god mulighed for at kunne præstere i jobbet. Opfølgningssamtaler afholdes efter 1 uge, 14 dage, 1 måned, 2 måneder og 3 måneder. Vores fokus er på trivsel, indlæring og resultater.

Uopfordret ansøgning – funktionær

Hvis du søger uopfordret, vil vi opbevare dit CV i vores emnebank i 6 måneder. Hvis vi i denne periode får en ledig stilling, der matcher dine kvalifikationer og ønsker, kontakter vi dig. Vi vil dog samtidig opfordre til at følge med i vores opslåede stillinger og søge specifikt, hvis du ser en stilling, som har din interesse.

Send din ansøgning til vores HR-afdeling

Ansøgning til timelønnet arbejde

Ønsker du at søge timelønnet arbejde hos danlind, skal det ske gennem vikar- og rekrutteringsvirksomheden JKS.

Det sker ved at du henvender dig til JKS, og bliver registreret i deres database.

Besøg JKS database

På danlind.dk bruger vi cookies til at forbedre brugeroplevelsen. Læs mere om brugen af cookies.

X